บัตรมือใหม่

รับ copy

facebook

  • โกคู(เด็ก) มีชื่อเดิมว่าคาคาล็อต ยานที่นั่งมาได้ตกลงมาที่กลางป่าลึกบนดาวโลก หลังจากที่ซุนโกคูพบ ก็ได้ พามาเลี้ยงดูและตั้งชื่อให้ใหม่คือ โกคู

  • พิคโกโร่ ราชาปีศาจพิคโกโร่ วายร้ายที่ชาวโลกหวาดกลัว เดิมทีเป็นศัตรูของโกคู แต่ภายหลังเริ่มโอน เอียงไปเป็นพวกกับโกคู กลายเป็นคนดีและช่วยปกป้องโลก

  • ทรังคซ์ ลูกชายของเบจิต้ากับบลูม่า เป็นชาวไซย่าเลือดผสมกับมนุษย์โลก ทรังคซ์ได้เสียพ่อไปตั้งแต่ยัง เด็กในครั้งที่มนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17กับ18ปรากฏตัวขึ้น

  • โกฮัง ลูกชายของโกคู มีพลังแฝงในตัวที่แข็งแกร่ง แต่จะแสดงออกมาตอนที่โกรธเท่านั้น ไม่ชอบการ ต่อสู้ เพราะแม่คอยสั่งสอนให้ตั้งใจเรียน โตขึ้นอยากเป็นนักวิชาการ

บริการลูกค้า

E-MAIL

server@gameforest.in.th

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ:์

www.gameforest.in.th/support